Lid Worden Van Scouts Lede?

Nieuwe leden mogen 2 vergaderingen gratis proberen, vanaf de derde vergadering zijn ze niet meer verzekerd en vragen we om onderstaand formulier in te dienen (geef zeker 2 contactpersonen op) en het lidgeld over te schrijven.

Inschrijvingsgeld 2023-2024?

Schrijf 50,- euro over op rekeningnummer BE34 7371 1104 0690 met vermelding van Naam + Tak

Lidaanvraag versturen?

Wil jij graag lid worden van onze scouts? Vul dan onderstaand formulier in om een aanvraag te verzenden.

Lidgeld op maat

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat Scouting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben, gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling…

Uniform op maat

Leden die recht hebben op lidgeld op maat (en waarvan dit aangevinkt is in de groepsadministratie), krijgen korting in Hopper Winkel als ze hun lidnummer doorgeven. Ze krijgen 60 procent korting voor een hemd en 50 procent voor een broek, rok of trui.

Fonds op maat

Voor weekends, kampen en andere activiteiten komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook tussenbeide. Het idee is dat ouders of leden een derde betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en de scoutsgroep ook een derde.  

Als je graag gebruik zou maken van Scouting op maat, mag je de (groeps)leiding altijd aanspreken of een mailtje sturen naar info@scoutslede.be en dan regelen wij alles.